I. Áruk megrendelése - adásvételi szerződés megkötése

  1. Ezek az Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a Marta s.r.o., Andreja Hlinku 2247, 02201 Cadca, Cég azonosítószám: 50604511 és az Ügyfél (a továbbiakban: Vevő) közötti kapcsolatot az áruk online áruházon történő értékesítésénél és vásárlásánál. Ezek az általános szerződési feltételek szerves részét képezik minden olyan adásvételi szerződésnek, amelyet az eladó ajánlata és a vevő általi áruszállítási megbízás formájában kötnek.

  (2) Az adásvételi szerződést, amely alapján az áruk eladását a vevő realizálja, a vevő által kitöltött elektronikus megrendelőlap (a továbbiakban: megrendelés) elküldésével hozzák létre az eladónak. A sorrendben a következő információkat kell kitölteni:
- Vevő azonosító adatai (azaz név és vezetéknév, lakóhely pontos és teljes címe, e-mail cím)
- a megrendelt áruk meghatározása (azaz az áruk száma és neve, méret, szín stb.) és mennyisége.
- az áruk fizetési módja és fizetési módja
- az áruk kézbesítési helye.

3. Megrendelés benyújtásával a vevő kiválasztott termékekre vonatkozó vételi szerződést köt, és így szerződéses jogviszonyba kerül az eladóval, amelyet ezen általános feltételek szabályozzák. A megrendelés elküldésével a vevő fenntartás nélkül elfogadja ezeket az általános feltételeket.


II. A szerződés felmondása

1. A vevőnek joga van indokolás nélkül 14 napon belül elállni az adásvételi szerződéstől, kivéve, ha az áru eladása a vevő egyedi követelményeinek megfelelően történik és / vagy kifejezetten egy vevő számára készült (például póló nyomtatott formatervezés nélkül). A tizennégy napos időszak azon a napon kezdődik, amikor a vevő vagy az általa meghatalmazott személy, a fuvarozó kivételével, átveszi az árut. Az elállási jog gyakorlása érdekében a vevő köteles egyértelműen értesíteni az eladót a szerződés felmondásáról, vagy e-mailben (e-mail cím: shop@hopresek.hu). Ebből a célból a Vevő használhatja a mellékelt lemondási űrlapot, de ez nem követelmény. Az elállási időszak betartása érdekében a vevőnek legkésőbb az elállási időszak utolsó napján üzenetet kell küldenie az eladónak. A vevőnek a szerződéstől való visszavonásával az adásvételi szerződés a kezdetektől megszűnik.

2. A szerződéstől való elállás esetén a vevő köteles visszaküldni az árut az eladónak fel nem használt, sértetlen és az eladóval történő vásárlás igazolásával (számlával). Az árut személyesen kell visszajuttatni vagy kézbesíteni a következő címre:

- Fulfillment by FHB - FHB Group, s.r.o
  Logistické centrum – Vector park - Svätý Jur
  Priemyselná 1637/3, 900 21 Svätý Jur
  Slovenská republika

az elállási jog gyakorlásától számított 14 napon belül. A határidőt betartottnak kell tekinteni, ha a vásárló az árut a 14 napos határidő lejárta előtt elküldi. Az árut ajánlott levélben kell elküldeni és biztosítani kell (az eladó nem felelős a szállítás során bekövetkezett veszteségekért vagy károkért). Az áru visszaküldésének költségeit a Vevő viseli .A Vevő felel az áru értékének bármilyen olyan csökkenéséért, amely az áruk jellegének, tulajdonságainak és működőképességének megállapításához szükséges kezeléstől eltérő kezelés eredményeként következik be.
Abban az esetben, ha az áruk elveszítik értéküket, az eladó jogosult csökkenteni a vevő részére fizetendő visszatérítést, ha az áruk állapotának, jellemzőinek és funkcionalitásának megváltozása közvetlenül kapcsolódik az áruk használatához és kezeléséhez.

(3) A szerződéstől való elállás esetén az eladó köteles visszavenni az árut, és visszafizetni a vevőnek a szerződés megkötésével kapcsolatban fizetett összes kifizetését, különösen a vételárat, beleértve az áruk szállítási költségeit. Ez nem vonatkozik a többletköltségekre, ha a vevő az eladó által kínált legolcsóbb kézbesítési módtól eltérő szállítási módot választott. A kifizetéseket indokolatlan késedelem nélkül visszatérítik a Vevőnek, legkésőbb az eladó visszavonási értesítésének az eladónak történő kézhezvételétől számított 14 napon belül, de legkorábban 3 napon belül attól az időponttól, amikor az eladó megkapta a visszaküldött árut. Banki átutalással fogunk fizetést visszatéríteni, kérjük, adja meg nekünk a bankszámlaszámát a kapcsolattartási e-mailben, hogy bármilyen probléma nélkül visszatéríthessük a befizetést.

4. A vevőnek nincs joga elállni a szerződéstől, ha a vevő egyedi követelményei szerint készült és kifejezetten egy vevőnek szánt áruk értékesítésére vonatkozik (azaz póló vagy más termék saját nyomtatott motívumával).

III. Szállítási feltételek és szállítási költségek

1. A kézbesítés módja futár útján történik.

2. Az áruk szállítás helyére történő szállításának a Vevő által a megrendelésben feltüntetett árát a Vevő fizeti.

A belföldi szállítás költsége:
a futárral történő szállítás a küldemény súlyától függ.
Az aktuális szállítási költség megjelenik a kosárban.

3. A csomagolás és az áruk szállítás helyére történő szállításának a vevő által a megrendelésben feltüntetett árát a vevő fizeti.

(4) Az árukat a szállítás során biztosítják sérülések és veszteségek szempontjából, amelyeket az előző cikkben említett szállítási ár tartalmaz.

5. Az árut a lehető legrövidebb időn belül szállítják a vevőnek, általában az összeg jóváírásától számított két munkanapon belül az eladó számlájára (készpénzes fizetés esetén a vételár befizetése esetén).

(6) Az áruk kiszállításának helyét a vásárló határozza meg az áruk megrendelésekor. Az áruk kiszállítása a vevő megrendelésében megadott címre történő kézbesítésnek minősül.

7. A leszállított áru teljes kifizetéséig az eladó tulajdonában marad.

8. Amennyiben az árut a vevő nem fogadja el, az eladó fenntartja a jogot, hogy igénybe vegye a felmerült károkat.

9. Az eladó a megrendelt árukról számlát állít ki, amelyet a megrendelt árukkal együtt ad át / küld a Vevőnek.

10. A weboldalon feltüntetett árak e-shop vásárlásokra vonatkoznak, és nem feltétlenül egyeznek meg a kiskereskedelmi üzlet árainkkal.

IV. Fizetési feltételek

1. A weboldalon felsorolt ​​termékek árai a vevő számára véglegesek. Kedvezményes utalvány bemutatásával a vevő igényelheti az eladótól az utalványon feltüntetett összegű engedményt a vételárra.

(2) A vevő az alábbiak szerint köteles megfizetni az árut:
- készpénz nélküli, vagyis banki átutalással az eladó megrendelőlapon megadott számlájára.
- készpénzszállítás.

3. A készpénz nélküli fizetést az áru megrendelésének az eladónak történő megküldésétől számított három (3) munkanapon belül előre kell fizetni. A rendelési szám változó szimbólumként van megadva.

V. Kiegészítő feltételek

1. Ha az eladó nem teljesíti a szerződést, mert nem tudja kézbesíteni a megrendelt árut, köteles haladéktalanul értesíteni a vevőt és 3 napon belül visszatéríteni az árut fizetett árat, kivéve, ha az eladó és a vevő megállapodnak a teljesítés helyettesítésében.

2. Ha az eladó és a vevő nem állapodnak meg egymás helyett, az eladó köteles megtéríteni az áru megrendelésével kapcsolatban a vásárlóval kapcsolatban felmerült bizonyított költségeket.

3. Pótlólagos teljesítés esetén az eladó köteles az árut a vevőnek azonos minőségben és áron szállítani.

VI. Felelősség a kárért és a panaszokért

 A panaszokat a Kereskedelmi Kódex és az 1999/44 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv vonatkozó rendelkezéseivel összhangban kell kezelni.

1. A vevő köteles az árut átvételkor megvizsgálni. Ha az áru csomagolására mechanikai sérülést észlel, a vevő köteles ellenőrizni az áru állapotát, és kár esetén nyilvántartást vezet a sérülésről, amelyet a fuvarozó képviselőjével együtt aláír. Az áruk vevőhöz történő szállítása során okozott károkért a fuvarozó felel, mivel az áruk biztosítottak. A nyilvántartás alapján a vevő ésszerű árengedményt kap, vagy új terméket szállít, miután a kár eseményét a szállítóval megkötötték.

(2) Az eladó felel az áruk által a vevő általi átvétel és a jótállási időszak alatt okozott károkért. A jótállási idő 24 hónap a rendes árukra és 12 hónap a technológiára, és attól a naptól kezdődik, amikor az árut a vevő megkapta.
A jótállás nem terjed ki az áruk használatuk által okozott normál elhasználódására.

3. Ha a Vevő olyan károkat fedez fel, amelyekért az eladó felelős, köteles indokolatlan késedelem nélkül követelést benyújtani az eladóhoz.

KÉRELEM ELJÁRÁSA:

1. A lehető leghamarabb írjon nekünk egy e-mailt és egy panaszlevelet. (Shop@hopresek.hu)
2. Küldje vissza a terméket a panaszlevellel a cég címére:

- Fulfillment by FHB - FHB Group, s.r.o
  Logistické centrum – Vector park - Svätý Jur
  Priemyselná 1637/3, 900 21 Svätý Jur
  Slovenská republika


3. Eltávolítható sérülés:
3.1 Kijavítható kár esetén a vevőnek joga van díjmentesen, időben és megfelelő módon történő eltávolításra. Az eladó köteles indokolatlan késedelem nélkül megsemmisíteni a károkat.
3.2 A Vevő a sérülés helyett a cikk cseréjét követelheti, kivéve, ha az eladónak az áruk ára vagy a kár súlya szempontjából túlzott költségek merülnek fel.
3.3 Az eladó mindig kicserélheti a hibás terméket egy hibás tárgyra, ahelyett, hogy eltávolítja a sérülést, kivéve, ha ez a Vevőnek komoly nehézségeket okoz.
3.4 Ha a Vevő a javítást követő sérülés megismétlődése vagy nagyobb számú sérülés miatt nem tudja megfelelően használni az árut, akkor joga van a cikk cseréjéhez vagy a szerződésből való elállásához, azaz. a vételár visszatérítésének joga (a vevőnek joga van választani).

4. Az eladó vagy az eladó által felhatalmazott alkalmazott haladéktalanul, nehéz esetekben, három munkanapon belül dönt az igény indokolásáról. Ez az időszak nem tartalmazza a hiba szakértői értékeléséhez szükséges időt. A panasz legfeljebb 30 nap lehet. Ezen időszak letelte után, ha a panaszt nem rendezték meg, a vevőnek ugyanolyan jogok vannak, mintha kár lenne, amelyet nem lehet megtisztítani.

5. Az eladó köteles bizonyítékot adni a Vevőnek a panaszról és annak kezelésének módjáról, még akkor is, ha a panasz a helyszínen és teljes egészében nem felel meg.

6. A jótállási időbe beletartozik az az időszak, amely a kárért való felelősség érvényesítésétől a vásárlónak a javítás befejezése után az ügy átvételére kötelezetté vált. Cikk cseréje esetén a jótállási idő az új cikk kézhezvételétől kezdődik újra.

8. A Vevő a kártérítési felelősség gyakorlásával kapcsolatban felmerült költségek megtérítésére jogosult. Ezt a jogot az eladónak legkésőbb egy hónapon belül annak a határidőnek a lejárta után kell gyakorolnia, amelyben a kár állításának be kell állítani; egyébként a jog lejár.

A panaszokat a Kereskedelmi Kódex és az 1999/44 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv vonatkozó rendelkezéseivel összhangban kell kezelni.

VII. Személyes adatok

1. A Vevő és az eladó megállapodnak abban, hogy a Vevő, ha természetes személy, köteles értesíteni az Eladó nevét és vezetéknevét, állandó címét, beleértve az irányítószámot, telefonszámot és e-mail címet.

2. A Vevő és az eladó megállapodtak abban, hogy a Vevő, még akkor is, ha jogi személy vagy egyéni kereskedő, köteles értesíteni az Eladót üzleti nevéről, székhelyének címéről, beleértve az irányítószámot, a vállalati azonosítót, az ÁFA-számot, a telefonszámot és az e-mail címet.

3. A Vevő kijelenti, hogy beleegyezik a 2. számú törvény értelmében. 428/2002 Coll. a személyes adatok védelméről, annak módosított változatával, hogy az eladó feldolgozza és tárolja személyes adatait, különösképpen a fentiekben említett és / vagy az eladó tevékenységeihez szükséges személyes adatait, és ezeket az összes információs rendszerében feldolgozza.

4. A Vevő határozat nélkül megadja az Eladó hozzájárulását. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulást a vevő bármikor írásban visszavonhatja. A Vevő bármikor ellenőrizheti és megváltoztathatja személyes adatait, ha bejelentkezik a www.termolis.com webhelyre a "Fiókom" alatt.

5. A www.hopresek.hu weboldal üzemeltetője vállalja, hogy a megadott adatokat kizárólag a szerződés megkötésére és teljesítésére használja fel az eladó által meghatározott üzleti feltételek alapján. A feldolgozott adatokat nem hozzák nyilvánosságra, nem teszik elérhetővé vagy adják át harmadik fél számára.

VIII. Záró rendelkezések

1. Az eladó nem vállal felelősséget azért, hogy a vevői megrendelést nem az eladó oldalán műszaki okokból kézbesíti.

2. Az eladó nem felelős az árut a vevő által kiválasztott motívum kiválasztásáért. Ha a vevő úgy dönt, hogy az árut vulgárisan, elfogadhatatlanul vagy elfogadhatatlanul nyomtatja ki. tiltott indíték, az eladó nem köteles az árut előállítani és a vevőnek szállítani. Ebben az esetben az eladó tájékoztatja a vevőt erről a tényről és visszatéríti az árut, ha azt már megfizették az eladónak.

3. A jelen Általános Szerződési Feltételeket és az azokon alapuló összes beszerzési szerződést a Szlovák Köztársaságban hatályos jogszabályok szabályozzák.

4. Ezek az Általános Szerződési Feltételek 2017. január 1-jén lépnek hatályba és lépnek hatályba.